Župa Svetog Vlaha Janjina

Župe: sv. Vlaho - Janjina i sv. Martin – Žuljana

02.02.2018. 19:52

Raspored misa:

4 N 5. Nedjelja kroz godinu – Dan života

Trstenik u 8.30 Janjina u 9.30

Žuljana11.00 Za + Mariju, Danicu i Franu

5 P Misa u Janjini u 7.30 Zavjetna misa obitelji Pleho

 

6 U Misa u Kuni „Suret obitelji“ u 17.00 s

 

7 S Misa u Janjini u 7.30 Antonija nn.

 

8 Č Misa u Janjini u 7.30 Antonija nn.

 

9 P Misa u Žuljani u 17.00 s Za + Ivana, Danicu i Borisa

 

10 S bl. Alojzije Stepinac Misa nedjelje u Sreseru u 17.00 Za + iz obitelji Kalafatović

 

11 N 6.NEDJELJA KROZ GODINU Trstenik u 8.30

 

Janjina u 9.30 Martina nn.

 

Žuljana u 11.00 Za + Paulu

Fotografije

Doktora Isus Župa Sv Vlaha

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina