Župa Svetog Vlaha Janjina

XXX. tjedan kroz godinu-Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga

28.10.2017. 13:36

ČITANJA: Izl 22,20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40

Što znači ljubiti svog bližnjeg? Na koji se način trebala pokazivati ljubav?

Ljubav prema bližnjemu, baš kao i ljubav prema Bogu, ne svodi se samo na osjećaje i riječi. Ona se pokazuje djelima i istinom. Nije teško ljubiti svoje bližnje kao grupu. Međutim, pokazivati ljubav prema pojedinim osobama može biti prilično teško. Puno je lakše reći da ljubimo svog bližnjeg nego doista pokazati ljubav prema nekom kolegi na poslu kojemu nije nimalo stalo do nas, nekom neugodnom susjedu ili pak prijatelju koji nas je razočarao. O tome kako možemo pokazati ljubav prema pojedincima puno učimo od Isusa. Ljubiti druge kao sebe znači gledati na njih onako kako bismo voljeli da oni gledaju na nas i ophoditi se s drugima onako kako bismo voljeli da se drugi ophode s nama. Nikada ne bismo smjeli zaboraviti da je ljubav prema bližnjemu blisko povezana s ljubavi prema Bogu.

Prvo čitanje: Izl 22, 20-26

Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se gnjev raspaliti protiv vas. Čitanje Knjige Izlaska Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!« Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 18, 2-4.47.51ab

Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj. Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja! Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen. Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje! Umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost iskazao.

Drugo čitanje: 1Sol 1, 5c-10

Od idola se obratiste da biste služili Bogu i iščekivali Sina njegova. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima Braćo: Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 22, 34-40

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.« Riječ Gospodnja

Fotografije

Love-your-neighbour-as-yourself

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina