Župa Svetog Vlaha Janjina

22.10. N XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU - Misijska nedjelja

21.10.2017. 11:34

Trstenik, misa u 8.30

 

Janjina, misa u 9.30 s. Za + Antuna Polutu

 

Žuljana, misa u 11.00 s. Za narod

 

23 P misa u Janjini u 7.30 s

24 U misa u Janjini u 7.30 s

 

 25 S misa u Janjini u 7.30 s.

 

26 Č misa u Janjini u 7.30 s. za +Iva Jerkovića

 

 

27 P misa u Žuljani u 18 s. Za + Antuna-Toni Helaga Čaveliš

 

 

28 S SV. ŠIMUN I JUDA, apostoli, blagdan Misa nedjelje u 18 s. Sreser za + Katicu

 

29 N TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

 

Trstenik, misa u 8.30 s.

 

Janjina, misa u 9.30 s. 

 

Žuljana, misa u 11.00 s. Za narod

Fotografije

web zuba misijska nedjelja

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina